Jeżeli chcesz przenieść zbiór swoich zakładek (ulubionych) zapisanych w przeglądarce internetowej do innej aplikacji – pomoże Ci w tym program Transmute. Program rozwiązuje problem importu i eksportu zakładek pomiędzy przeglądarkami. Ten bardzo prosty w użyciu program pozwala przenosić zakładki pomiędzy wieloma …

Jak zaimportować zakładki z przeglądarki? Read more »

Jeżeli podczas uruchamiania przeglądarki (obojętnie której: Opera, Firefox, Chrome, itd.) ładuje się strona http://www.Qvo6.com – to przyczyną jest ustawienie jej jako domyślnej podczas instalacji jakieś programu. Wiele z popularnych serwisów udostępniających programy posiada swój instalator, którym ściągamy właściwy plik instalacyjny. …

Jak usunąć stronę Qvo6.com z przeglądarki przy pomocy AdwCleaner? Read more »

Domyślna wyszukiwarka dla paska adresu (w Mozilla Firefox) zmieniła się z Google na inną? – oto rozwiązanie problemu. Wyszukiwanie fraz poprzez wpisanie w pasek adresu korzysta domyślnie z Google, jednak niektóre programy lub wtyczki mogą to zmienić. Dzieje się tak …

Jak usunąć przeglądarkę Yahoo lub inną z Mozilla Firefox i przywrócić Google Read more »