Jak sprawdzić ile czasu działa komputer?

Jak sprawdzić ile czasu działa komputer?

1. Wciśnij kombinację klawiszy Windows + R (polecenie uruchom lub wyszukaj).
2. W polu wyszukiwaniu lub oknie uruchamiania wpisz cmd
3. W tekstowej linii poleceń wpisujemy komendę systemifno
4. Po wykonaniu polecenia dostajemy szereg informacji o systemie.
Przewijając okno w górę znajdziemy pozycję: Czas rozruchu systemu wraz z datą i godziną.
czas pracy systemu

Zobacz jak sprawdzić czas pracy komputera: